PRO PŘEDŠKOLÁKY

Školní zralost, výchovné obtíže, předškolní kurzy, online příprava.
Ukázat nabídku


PRO ŠKOLÁKY

Vyšetření a náprava poruch učení, profesní orientace, doučování.
Ukázat nabídku


PRO RODINY

Rodinná terapie, individuální konzultace k výchovným potížím.
Ukázat nabídku


PRO ŠKOLY

Vrstevnické programy, semináře a workshopy pro učitele.
Ukázat nabídku


Náš tým

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.
Simona Pekárková

Mgr. Simona Pekárková

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka, ředitelka společnosti

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

simona.pekarkova[at]ppporadna.cz

Martina Švandová

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka,
jednatelka společnosti, zástupkyně ředitelky

V poradně se zabývá psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

martina.svandova[at]ppporadna.cz

Marek Pekárek

Ing. Marek Pekárek

ekonom,
jednatel společnosti

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

marek.pekarek[at]ppporadna.cz


Daniela Krausová

PhDr. Daniela Krausová

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na reedukační činnost,diagnostiku a odborné nápravy vzdělávacích potíží.

Kristýna Krejčová

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.

VVesel cb 200

Mgr. Veronika Veselá

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.


Tereza Komárková

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí.

Jana Pálenská

Mgr. Jana Pálenská

sociální pedagožka

Specializuje se na individuální pedagogické vedení a péči o klienty s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání.

Jana Soukupová

PhDr. Jana Soukupová

psycholožka, speciální pedagožka

Zabývá se oblastí primární prevence a diagnostiky.

Zuzka Střelková

Zuzana Střelková

asistentka, administrativní pracovnice

Zajišťuje veškerou administrativu společnosti, kontakty s klienty a průběžnou péči o ně.


Více informací o nás


Projekty

PPP STEP od září 2017 spustila projekt „Předškolákovo individualizované vzdělávání“, který je zaměřen na  vznik a rozvoj center kolegiální podpory v mateřských  školách.

V rámci projektu se školkám a jejich spolupracujícím partnerům nabízí  podpora,  informace v oblastech, v kterých se mateřská škola potřebuje zorientovat.

Z nabízených témat si mateřské  školy  vybírají zejména témata jako

„Spolupráce MŠ a rodičů“,
„Možnosti pedagogické diagnostiky“,
„Efektivní využívání nových technologií“,
„Možnosti vzdělávání bilingvních dětí“ či
„Přístup a možnosti práce s dětmi s PAS“.

Školkám pomáháme vytvářet efektivní pomůcky, organizovat materiály pro screening dovedností předškoláků, dále spolupracujeme na kurikulech předškolních přípravných kurzů.

________________________________________

PPP STEP spolupracuje se společností Techsophia  na vývoji detekčního nástroje iSophi“, který v sobě kombinuje tři zdroje informací o dítěti, které společně poskytnou komplexní obrázek o aktuálním stavu školní zralosti dítěte.

  1. Pozorování učitele (detekční nástroj pro pedagogy)
  2. Rodičovskou zkušenost (test obecných dovedností)
  3. Dětský pohled (screeningová aplikace).

Důraz je kladen na propojení těchto tří zdrojů vstupních informací, přičemž části 1. a 2. obsahují okruhy, které mohou signalizovat vážnější problémy a mohou být vodítkem pro hlubší specializovaná vyšetření.  Dokončení  vysoce profesionální detekčního nástroje je plánováno na konec roku 2018. V rámci projektu bude poskytnut detekční nástroj  stovce mateřských škol v ČR.

 


Spolupráce

Učení v pohodě

ZŠ a MŠ Kladno

MŠ Montessori Kladno

Oční školka Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno

ZŠ a MŠ Kladno Norská

Aktuality

Zobrazit další aktuality

Nejžádanější služby

Vyšetření školní zralosti
Pro rodiče, kteří potřebují zjistit úroveň dovedností dítěte před nástupem do ZŠ.
Více informací >>

Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky
Pro předškolní děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky.
Více informací >>

Vrstevnická skupina – seberozvojový kurz pro děti
Pro žáky 1.- 9.ročníku ZŠ, zaměřeno na nácvik a podporu sociálních dovedností.
Více informací >>

Kde nás najdete?

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.
Jana Palacha 1620
272 01 Kladno
Telefon: 602 590 000


NAPIŠTE NÁM.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Opište, prosím, tento text:

Váš email (vyžadováno)

Chcete si objednat naše služby? Napište nám zprávu, stručně popište váš problém a připište telefonní číslo. Některý z našich pracovníků se s vámi co nejdříve spojí.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup