Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP

platnost od 1. 5. 2018
sazba 1 – základní sazba 2 – realizace vedoucími pracovníky


PŘEDŠKOLÁCI

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace    500 Kč    700 Kč 1 h účtováno každých 30 minut Objednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 2 800 Kč 3-3,5 h včetně zprávy Objednat
Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření 2 100 Kč 2 500 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Vyšetření školní zralosti 1 500 Kč 1 900 Kč 1,5–2 h včetně zprávy Objednat
Posouzení předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost) 2 100 Kč 2 500 Kč 2,5–3 h včetně zprávy Objednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 30%

Skupinové kurzy pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky (počet lekcí: 12) 1 900 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem školní docházky základní (počet lekcí: 10) 2 000 Kč lekce = 45 min včetně materiálů, konzultace a publikace Grafomotorické dovednosti Objednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem školní docházky pokračovací (počet lekcí: 10) 1 800 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat

Individuální péče pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem   500 Kč 1 hodina 300 Kč/30 min Objednat
Individuální vedení s psychologem   700 Kč 1 hodina 400 Kč/30 min Objednat


ŽÁCI a STUDENTI

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace     500 Kč    700 Kč 1 h účtováno každých 30 minut Objednat
Speciálně-pedagogické vyšetření 2 100 Kč 2 500 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Psychologické vyšetření 2 100 Kč 2 500 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 2 800 Kč 3 400 Kč 3–3,5 h včetně zprávy Objednat
Vyšetření profesní orientace 2 800 Kč 3,5–4 h včetně zprávy Objednat
Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků) smluvní cena dohodou Objednat
Vyšetření pro posouzení uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku 2 900 Kč 3 400 Kč 4-4,5 h včetně zprávy Objednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 30%

Skupinové kurzy pro žáky ZŠ

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti (počet lekcí: 10) 2 000 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace Objednat
Nácvik sociálních dovedností – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 10) 1 900 Kč lekce = 1 h pro 6-8 dětí, včetně materiálů a konzultace Objednat
Seberozvojový kurz pro dospívající žáky – řečové dovednosti, práce s trémou a sebeprezentace (počet lekcí: 10) 1 900 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace Objednat

Individuální péče pro školáky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem    500 Kč 1 h Objednat
Individuální vedení s psychologem    700 Kč 1 h Objednat
Doučování pro děti prvního stupně    330 Kč 1 h + počáteční konzultace Objednat
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia    500 Kč 1 h + počáteční konzultace Objednat


RODINY A RODIČE
Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Rodinná terapie    700 Kč 1 h Objednat


ŠKOLY

Pro třídní kolektivy

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Trvání Poznámka
Vrstevnické programy pro třídní kolektivy 9 800 Kč 5 setkání po 90 min Program vedou psychologové/terapeuti. Cena je včetně vypracování zakázky, závěrečné zprávy z programu, konzultace a spolupráce s TU a vedením školy, zajištění pomůcek v programu. Objednat
Programy primární prevence 3 600 Kč 4 hodiny 4-hodinový blok se dvěma terapeuty, včetně materiálů Objednat

Semináře a workshopy pro školy a jiné organizace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Trvání Poznámka
Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat 5–7 500 Kč 1/2 – 1 den Objednat
Zdravé vztahy ve třídě a jejich podpora 5–7 500 Kč 1/2 – 1 den Objednat
Diagnostika školní zralosti v MŠ 2 500 Kč 2-2,5 h Objednat
Tvorba portfolií pro 2-6 leté děti v MŠ 5 000 Kč 4 h Objednat
Semináře pro rodiče (např. „Školní připravenost“, „Vývoj řeči v předškolním věku“, „Příčiny nerovnoměrného vývoje“) 2 500 Kč 2-2,5 h Objednat
Možné objednat semináře a workshopy na jiná témata.

Váš email (vyžadováno)

Chcete si objednat naše služby? Napište nám zprávu, stručně popište váš problém a připište telefonní číslo. Některý z našich pracovníků se s vámi co nejdříve spojí.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup