Náš tým

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.
Simona Pekárková

Mgr. Simona Pekárková

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka, ředitelka společnosti

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

simona.pekarkova[at]ppporadna.cz

Martina Švandová

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka,
jednatelka společnosti, zástupkyně ředitelky

V poradně se zabývá psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

martina.svandova[at]ppporadna.cz

Marek Pekárek

Ing. Marek Pekárek

ekonom,
jednatel společnosti

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

marek.pekarek[at]ppporadna.cz


Daniela Krausová

PhDr. Daniela Krausová

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na reedukační činnost,diagnostiku a odborné nápravy vzdělávacích potíží.

Kristýna Krejčová

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.

VVesel cb 200

Mgr. Veronika Veselá

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.


Tereza Komárková

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí.

Jana Pálenská

Mgr. Jana Pálenská

sociální pedagožka

Specializuje se na individuální pedagogické vedení a péči o klienty s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání.

Jana Soukupová

PhDr. Jana Soukupová

psycholožka, speciální pedagožka

Zabývá se oblastí primární prevence a diagnostiky.

Zuzka Střelková

Zuzana Střelková

asistentka, administrativní pracovnice

Zajišťuje veškerou administrativu společnosti, kontakty s klienty a průběžnou péči o ně.


Více informací o nás

 


Váš email (vyžadováno)

Chcete si objednat naše služby? Napište nám zprávu, stručně popište váš problém a připište telefonní číslo. Některý z našich pracovníků se s vámi co nejdříve spojí.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup