Cvičebnice STEP

Naše PPP STEP připravuje autorské cvičebnice pro předškoláky, kde  se rodiče dozvědí,   proč je  určitá dovednost pro jejich předškoláka důležitá.

Cvičebnice STEP se zaměřují na jednotlivé oblasti.

  1. Grafomotorika
  2. Pozornost
  3. Zrakové vnímání
  4. Sluchové vnímání
  5. Prostorové  dovednosti
  6. Časová orientace
  7. Matematické dovednosti
  8. Myšlení a řeč

Zároveň v nich rodiče naleznou sadu pracovních listů, které potřebné dovednosti u dětí rozvíjí. Rodiče si mohou s dětmi sami vyzkoušet, na jaké úrovni dítě dovednost má. V případě potřeby lze potíže konzultovat u nás v poradně. Rádi vám i dětem pomůžeme!

Jako první je pro vás připravena cvičebnice na rozvoj grafomotorických dovedností. Za cenu 145,- Kč ji můžete zakoupit přímo u nás nebo objednat na čísle 602 590 000.

 

Zpět

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup