Projekty

PPP STEP od září 2017 spustila projekt „Předškolákovo individualizované vzdělávání“, který je zaměřen na  vznik a rozvoj center kolegiální podpory v mateřských  školách.

V rámci projektu se školkám a jejich spolupracujícím partnerům nabízí  podpora,  informace v oblastech, v kterých se mateřská škola potřebuje zorientovat.

Z nabízených témat si mateřské  školy  vybírají zejména témata jako

„Spolupráce MŠ a rodičů“,
„Možnosti pedagogické diagnostiky“,
„Efektivní využívání nových technologií“,
„Možnosti vzdělávání bilingvních dětí“ či
„Přístup a možnosti práce s dětmi s PAS“.

Školkám pomáháme vytvářet efektivní pomůcky, organizovat materiály pro screening dovedností předškoláků, dále spolupracujeme na kurikulech předškolních přípravných kurzů.
________________________________________

PPP STEP spolupracuje se společností Techsophia  na vývoji detekčního nástroje iSophi“, který v sobě kombinuje tři zdroje informací o dítěti, které společně poskytnou komplexní obrázek o aktuálním stavu školní zralosti dítěte.

  1. Pozorování učitele (detekční nástroj pro pedagogy)
  2. Rodičovskou zkušenost (test obecných dovedností)
  3. Dětský pohled (screeningová aplikace).

Důraz je kladen na propojení těchto tří zdrojů vstupních informací, přičemž části 1. a 2. obsahují okruhy, které mohou signalizovat vážnější problémy a mohou být vodítkem pro hlubší specializovaná vyšetření.  Dokončení  vysoce profesionální detekčního nástroje je plánováno na konec roku 2018. V rámci projektu bude poskytnut detekční nástroj  stovce mateřských škol v ČR.

 

Váš email (vyžadováno)

Chcete si objednat naše služby? Napište nám zprávu, stručně popište váš problém a připište telefonní číslo. Některý z našich pracovníků se s vámi co nejdříve spojí.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup