Aktuality

AKTUÁLNÍ REŽIM PROVOZU PPP STEP

Vážení klienti, naše poradna je tu stále pro Vás, naše služby poskytujeme v upraveném režimu i nadále.

Více informací a směrnice k aktuálnímu provozu najdete zde.

PŘIPRAVUJEME

Kurz je zaměřen na komplexní přípravu budoucího školáka.

Lekce zahrnují všechny klíčové oblasti: zrakové rozlišování, rozvoj sluchového vnímání (rytmus, rozlišení hlásek a slabik), orientace v času a prostoru, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj verbálního myšlení.

Rozvíjíme čtení a porozumění, matematické dovednosti, psaní a úchop tužky, slovní zásobu, pozornost a koncentraci, učební strategie.

Lektor: Bc. Romana Ludvichová

Čas: bude upřesněno v září 2019 (délka 45 minut)

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 100 Kč (zahrnuje pomůcky, 12 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si chtějí osvojit správnou techniku psaní, k čemuž využíváme celou řadu pomůcek

Zaměřujeme se i na relaxační techniky na uvolnění ruky během kresby před samotným psaním

Kromě psaní je do kurzu zařazen i správný sed a poloha těla při psaní, což práci s tužkou značně ovlivňuje.

Rozvíjíme správný úchop tužky, plynulost a koordinaci pohybu během psaní, návyk na správné sezení, vizuomotoriku a zrakové vnímání.

Lektor: Mgr. Radka Janoušová

Čas: bude upřesněno v září 2019 (délka 45 minut)

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 200 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Bc. Gabriela Michálková, Bc. Eva Mazánková

Čas: bude upřesněno v září 2019

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 100 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Mgr. Kateřina Plávková, Bc. Gabriela Michálková

Čas: bude upřesněno v září 2019

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 100 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Mgr. Kateřina Plávková

Čas: bude upřesněno v září 2019

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 100 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Všechny probíhající kurzy jsou zcela naplněny. Děkujeme za pochopení.

NAŠE SLUŽBY

Školní zralost, výchovné obtíže, předškolní kurzy, online příprava.

Vyšetření a náprava poruch učení, profesní orientace, doučování.

Rodinná terapie, individuální konzultace k výchovným potížím.

Vrstevnické programy, semináře a workshopy pro učitele.

NÁŠ TÝM

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

simona.pekarkova@ppporadna.cz

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

V poradně se zabývá psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

martina.svandova@ppporadna.cz

Ing. Marek Pekárek, MBA

ekonom

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

marek.pekarek@ppporadna.cz

PROJEKTY

PPP STEP od září 2017 spustila projekt „Předškolákovo individualizované vzdělávání“, který je zaměřen na vznik a rozvoj center kolegiální podpory v mateřských školách.

V rámci projektu se školkám a jejich spolupracujícím partnerům nabízí podpora, informace v oblastech, v kterých se mateřská škola potřebuje zorientovat.

Z nabízených témat si mateřské školy vybírají zejména témata jako:

„Spolupráce MŠ a rodičů“
„Možnosti pedagogické diagnostiky“
„Efektivní využívání nových technologií“
„Možnosti vzdělávání bilingvních dětí“
„Přístup a možnosti práce s dětmi s PAS“

Školkám pomáháme vytvářet efektivní pomůcky, organizovat materiály pro screening dovedností předškoláků, dále spolupracujeme na kurikulech předškolních přípravných kurzů.

PPP STEP spolupracuje se společností Techsophia na vývoji detekčního nástroje iSophi“, který v sobě kombinuje tři zdroje informací o dítěti, které společně poskytnou komplexní obrázek o aktuálním stavu školní zralosti dítěte.

Pozorování učitele
(detekční nástroj pro pedagogy)

Rodičovskou zkušenost
(test obecných dovedností)

Dětský pohled
(screeningová aplikace)

Důraz je kladen na propojení těchto tří zdrojů vstupních informací, přičemž části 1. a 2. obsahují okruhy, které mohou signalizovat vážnější problémy a mohou být vodítkem pro hlubší specializovaná vyšetření. Dokončení vysoce profesionální detekčního nástroje je plánováno na konec roku 2018. V rámci projektu bude poskytnut detekční nástroj stovce mateřských škol v ČR.

KDE NÁS NAJDETE

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Telefon:+420 602 590 000

E-mail: kancelar@ppporadna.cz

Kladno

Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno

Praha

Heyrovského nám. 288/9, 162 00 Praha 6

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup