Aktuality

AKTUÁLNÍ REŽIM PROVOZU PPP STEP

Vážení klienti, naše poradna je tu stále pro Vás, naše služby poskytujeme v upraveném režimu i nadále.

Více informací a směrnice k aktuálnímu provozu najdete zde. Směrnici o studentech vykonávajících praxi najdete zde.

NAŠE SLUŽBY

Školní zralost, výchovné obtíže, předškolní kurzy, online příprava.

Vyšetření a náprava poruch učení, profesní orientace, doučování.

Rodinná terapie, individuální konzultace k výchovným potížím.

Vrstevnické programy, semináře a workshopy pro učitele.

NÁŠ TÝM

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Ing. Marek Pekárek, MBA

ekonom

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

simona.pekarkova@ppporadna.cz

V poradně se zabývá psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

martina.svandova@ppporadna.cz

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

marek.pekarek@ppporadna.cz

PROJEKTY

PPP STEP od září 2017 spustila projekt „Předškolákovo individualizované vzdělávání“, který je zaměřen na vznik a rozvoj center kolegiální podpory v mateřských školách.

V rámci projektu se školkám a jejich spolupracujícím partnerům nabízí podpora, informace v oblastech, v kterých se mateřská škola potřebuje zorientovat.

Z nabízených témat si mateřské školy vybírají zejména témata jako:

„Spolupráce MŠ a rodičů“
„Možnosti pedagogické diagnostiky“
„Efektivní využívání nových technologií“
„Možnosti vzdělávání bilingvních dětí“
„Přístup a možnosti práce s dětmi s PAS“

Školkám pomáháme vytvářet efektivní pomůcky, organizovat materiály pro screening dovedností předškoláků, dále spolupracujeme na kurikulech předškolních přípravných kurzů.

PPP STEP spolupracuje se společností Techsophia na vývoji detekčního nástroje iSophi“, který v sobě kombinuje tři zdroje informací o dítěti, které společně poskytnou komplexní obrázek o aktuálním stavu školní zralosti dítěte.

Pozorování učitele
(detekční nástroj pro pedagogy)

Rodičovskou zkušenost
(test obecných dovedností)

Dětský pohled
(screeningová aplikace)

Důraz je kladen na propojení těchto tří zdrojů vstupních informací, přičemž části 1. a 2. obsahují okruhy, které mohou signalizovat vážnější problémy a mohou být vodítkem pro hlubší specializovaná vyšetření. Dokončení vysoce profesionální detekčního nástroje je plánováno na konec roku 2018. V rámci projektu bude poskytnut detekční nástroj stovce mateřských škol v ČR.

KDE NÁS NAJDETE

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Telefon:+420 602 590 000

E-mail: kancelar@ppporadna.cz

Kladno

Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno

Praha

Heyrovského nám. 288/9, 162 00 Praha 6