Idéias de negócios para um futuro rico

A forte concorrência pelo mercado levou cada um de nós a ponderar em uma ideia do negócio muito mais nova, talvez possa nos ajudar a sobreviver a essas crises econômicas fenomenais. Este mais recente e muito mais aceitável e comprovado conceito do novos negócios é Marketing Direto ou Vendas Diretas. A concorrência cresceu e similarmente identicamente conjuntamente a internet tornou tão simples chegar aos clientes em qualquer lugar e em qualquer lugar. Você pensa em qualquer resultado e é permitido encomendá-lo e colocá-lo à tua porta. Nem este cliente nunca o vendedor precisa manter-se fisicamente presente de modo an efectuar este negócio. Esse é especialmente este domínio da net. Porém a elevado mudança qual vimos na última década é a reforma na renda e no domínio de compra dos clientes. Estes suplementos alimentícios estão simplesmente disponíveis para este cliente, porém saiba como o poder de compra do cliente diminuiu, tornou-se insignificante se o produto está disponível a 1 clique do um mouse ou não.

A única coisa que funciona foi aproximar o cliente e fazê-lo perceber o quanto ele precisa do resultado. E isso só foi possível através do marketing direto, através do encontro face a face utilizando o cliente e convencendo-o sobre estes benefícios do seu produto. O produto aqui refere-se não somente aos produtos físicos, mas também aos produtos financeiros, ao trabalho de consultoria, às mensalidades etc. Qualquer produto ou serviço que você possa imaginar, é possibilitado a ser vendido usando o canal direto. Isso dá aos clientes uma sensação de confiabilidade nesta era de opções de marketing de inundação como a internet. A melhor coisa sobre tais como iniciar 1 virtual deal room negócio saiba como este é que o visitante pode funcionar em lar durante as suas horas de laboração flexíveis. Isso lhe dá a liberdade não unicamente por tomar partido este horário de serviçoemprego e o modo de laboração desejados, mas similarmente identicamente conjuntamente a liberdade do executar algumas empresas ao mesmo tempo. O marketing do rede é especialmente o empreendimento ainda mais florescente na economia atual.

Este juízo por marketing de rede deu origem a inúmeras ideias do empreendimento qual podem possibilitar ser acomodadas neste esqueleto do marketing por rede. A linha inferior pelo globo de hoje foi qual nada é possibilitado a ser vendido se não tiver um toque privado. Estes clientes querem produtos personalizados para eles e nada, exceto marketing direto / venda, têm a possibilidade de tornar isso permitido. O cliente deseja ser mimado e deseja suplementos qual atendam especificamente às suas urgências. Ele tem inúmeras opções de modo a comprar seu resultado desejado do nicho, mas ele continuamente preferiria obter o produto à sua porta utilizando todas as especificações desejadas.
ROPRATEM

ROPRATEM je zkratka programu ROzvoje PRAcovního TEMpa. Autorkami programu jsou Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková. Cílovou skupinou programu jsou žáci s pomalým pracovním tempem, které ovlivňuje nejen jejich školní výkony. ROPRATEM vede žáky k nácviku rychlejšího zpracování dat na základě dvojí kontroly. Žák vypracuje každý den dva úkoly (zhruba 15 minut práce). Součástí materiálu jsou cvičení a detailní metodická příručka pro pedagogické pracovníky a rodiče. Program rozvíjí následující:

– paměť – serialitu
– sebekontrolu – intermodalitu
– vnímání prostoru – zrakové rozlišování
– porozumění čtenému – soustředění a pozornost
– rozvoj logického myšlení – schopnost organizovat práci

Skupina má 3 – 5 členů a setkání se konají jednou týdně.

Lektor: Mgr. Hana Drvotová

Cena materiálu: 449 kč; dostupno na http://www.chytrehrani.com/ropratem

Cena: 2 000,- Kč zahrnuje 10 setkání a závěrečnou konzultaci s rodiči

Začátek: 25. 1. 2018 v 15.00 a poté každý čtvrtek 15 – 15.50 kromě jarních prázdnin a velikonoc

 


Nácvik sociálních dovedností (6 – 7 let)

Skupina nácviku sociálních dovedností je zaměřena na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u žáků ve věku 6-7 let. Program je realizován formou praktických cvičení, která poskytují příležitost k vyjádření vlastních emocí a současně učí děti vnímat a respektovat pocity druhých. Děti si osvojují dovednosti verbální a neverbální komunikace s vrstevníky, získávají zpětnou vazbu od ostatních účastníků. Učí se zvládat náročnější či krizové situace. Skupina umožňuje vnímat rozmanitost názorů, emocí a potřeb druhých a zároveň poskytuje bezpečný a přátelský prostor pro vlastní seberozvoj. Děti mají možnost poznat nové kamarády.

Skupina má 5 – 7 členů a setkání se konají jednou týdně.

Lektor: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Cena: 1600,- Kč

Počet setkání: 10 + závěrečná konzultace s rodiči

Začátek: 5. 2. 201816.00 a poté každé pondělí 16-16.45 kromě jarních prázdnin a velikonoc.


Grafomotorický kurz 2018

Grafomotorický kurz je určen především pro děti před nástupem školní docházky a žáky 1. tříd. Cílem kurzu je rozvinout jednotlivé grafomotorické dovednosti, které jsou potřebné k osvojení správné techniky psaní. Účastníci kurzu se učí správnému úchopu psacího náčiní, plynulosti a koordinaci pohybu během grafického projevu, relaxačním metodám uvolnění ruky při kreslení a následném psaní. Dále je kurz zaměřen na rozvoj vizuomotoriky a zrakového rozlišování. Děti se učí správnému sedu a poloze těla během kreslení a psaní. Kurz využívá speciální pomůcky, např. masážní míčky, ergonomické psací potřeby, násadky, velkoformátové papíry a tabule, apod.

Skupina má 4 – 7 členů a setkání se konají jednou týdně.

Lektor: Mgr. Kateřina Dudová

Cena: 1500,- Kč

Počet setkání: 10 + závěrečná konzultace s rodiči

Začátek: 25.1.201816.00 a poté každý čtvrtek 16-16.45 kromě jarních a velikonočních prázdninNová vzdělávací hra Matemág

Podílíme se na vývoji právě zveřejněné vzdělávací hry Matemág

Matemág je příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek. Děti se vydávají na cestu za čarodějem Matemágem, aby se naučily ovládat sílu představivosti neboli matemagii’. Na své pouti řeší rozmanité matematicko-logické rébusy. Ty jim pomáhají s rozvojem matematických dovedností. Hra je určena pro žáky 1. – 3. tříd základních škol a slouží k procvičení podstatné části  učiva matematiky v těchto ročnících určeného vzdělávacími osnovami MŠMT.


Nová kniha pro začínající čtenáře

Vydáváme novou knihu „Čtení bez bulení – Motivační čítanku pro začínající čtenáře”. Kniha obsahuje sadu čtenářských textů pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají delší slova.

Autorkou textů a ilustrací je Ing. Ivana Knetlová, odbornými recenzenty pak Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková. Více infomaci zde. V případě Vašeho zájmu můžete motivační čítanku objednat na mailové adrese [email protected] nebo na telefonu 602 590 000


Přípravné předškolní kurzy

roce 2018 budeme opět otevírat velmi oblíbené přípravné předškolní kurzy. Ve 12 lekcích budeme uvolňovat ruku pro psaní, procvičovat nápodobu písma, rozvíjet matematické představy, rozlišovat tvary, poznávat hlásky ve slovech.

Kurz povedou Simona Pekárková a Romana Ludvichová. Každá lekce trvá 45 minut, součástí je závěrečná konzultace s rodiči. Cena kurzu je 1 500 Kč.

Přihlašovat své děti můžete již nyní, více informací na tel.: 602 590 000 (Zuzana Střelková).