Ceník

CENÍK

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP

platnost od 1. 11. 2019

sazba 1 – základní
sazba 2 – realizace vedoucími pracovníkyVyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace    600 Kč    850 Kč 1 h účtováno každých 30 minut Objednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 3 700 Kč 3-3,5 h včetně zprávy Objednat
Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření 2 900 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Vyšetření školní zralosti 1 800 Kč 1,5–2 h včetně zprávy Objednat
Posouzení předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost) 2 900 Kč 2,5–3 h včetně zprávy Objednat
Zaslání zpráv a doporučení datovou schránkou (případně zaheslované na mail) 50 Kč Objednat
Zaslání zpráv a doporučení na adresu (doporučený dopis)       100 Kč Objednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 20%

Skupinové kurzy pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky (počet lekcí: 12) 2 100 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem školní docházky základní (počet lekcí: 10) 2 200 Kč lekce = 45 min včetně materiálů, konzultace a publikace Grafomotorické dovednosti Objednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem školní docházky pokračovací (počet lekcí: 10) 1 900 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat

Individuální péče pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem   600 Kč 1 hodina 300 Kč/30 min Objednat
Individuální vedení s psychologem   800 Kč 1 hodina 400 Kč/30 min Objednat

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace     600 Kč    850 Kč 1 h účtováno každých 30 minut Objednat
Speciálně-pedagogické vyšetření 2 900 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Psychologické vyšetření 2 900 Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 3 700 Kč včetně zprávy Objednat
Vyšetření profesní orientace 3 700 Kč 3,5–4 h včetně zprávy Objednat
Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků) smluvní cena dohodou Objednat
Vyšetření pro posouzení uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku 3 700 Kč 4-4,5 h včetně zprávy Objednat
Zaslání zpráv a doporučení datovou schránkou (případně zaheslované na mail) 50 Kč Objednat
Zaslání zpráv a doporučení na adresu (doporučený dopis)       100 Kč Objednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 20%

Skupinové kurzy pro žáky ZŠ

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti (počet lekcí: 10) 2 200 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace Objednat
Nácvik sociálních dovedností – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 10) 2 100 Kč lekce = 1 h pro 6-8 dětí, včetně materiálů a konzultace Objednat
Seberozvojový kurz pro dospívající žáky – řečové dovednosti, práce s trémou a sebeprezentace (počet lekcí: 10) 2 100 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace Objednat

Individuální péče pro školáky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem    600 Kč 1 h Objednat
Individuální vedení s psychologem    800 Kč 1 h Objednat
Doučování pro děti prvního stupně    350 Kč 1 h + počáteční konzultace Objednat
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia    600 Kč 1 h + počáteční konzultace Objednat
Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Rodinná terapie   800 Kč 1 hObjednat

Pro třídní kolektivy

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1TrváníPoznámka 
Vrstevnické programy pro třídní kolektivy9 800 Kč5 setkání po 90 minProgram vedou psychologové/terapeuti. Cena je včetně vypracování zakázky, závěrečné zprávy z programu, konzultace a spolupráce s TU a vedením školy, zajištění pomůcek v programu.Objednat
Programy primární prevence3 600 Kč4 hodiny4-hodinový blok se dvěma terapeuty, včetně materiálůObjednat


Semináře a workshopy pro školy a jiné organizace

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1TrváníPoznámka 
Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat5–7 500 Kč1/2 – 1 denObjednat
Zdravé vztahy ve třídě a jejich podpora5–7 500 Kč1/2 – 1 denObjednat
Diagnostika školní zralosti v MŠ2 500 Kč2-2,5 hObjednat
Tvorba portfolií pro 2-6 leté děti v MŠ5 000 Kč4 hObjednat
Semináře pro rodiče (např. „Školní připravenost“, „Vývoj řeči v předškolním věku“, „Příčiny nerovnoměrného vývoje“)2 500 Kč2-2,5 hObjednat
Možné objednat semináře a workshopy na jiná témata.