Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP – ceník služeb

platnost od 15. 3. 2018PŘEDŠKOLÁCI


Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba Trvání Poznámka
Základní konzultace pedagogická     480,- Kč 1 h min. 30 minut Objednat
Základní konzultace psychologická     600,- Kč 1 h min. 30 minut Objednat
Vyšetření laterality. Kterou rukou bude psát?    480,- Kč
( 960,- Kč )
1 h bez zprávy
(včetně zprávy)
Objednat
Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření 1 900,- Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Vyšetření školní zralosti 1 350,- Kč 1,5–2 h včetně zprávy Objednat
Posouzení předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost) 1 900,- Kč 2,5–3 h včetně zprávy Objednat
PŘÍPLATEK ZA VÍKEND A SVÁTEK 25%

Skupinové kurzy pro předškoláky

Název kurzu Sazba Trvání Poznámka
Přípravný kurz pro děti před nástupem
školní docházky
(počet lekcí: 12)
1 500,- Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem
školní docházky
(počet lekcí: 10)
1 500,- Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace Objednat

Individuální péče pro předškoláky

Název terapie Sazba Trvání Poznámka
Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem    480,- Kč 1 hodina 240,-Kč/30 min Objednat
Individuální vedení s psychologem    600,- Kč 1 hodina 270,-Kč/30 min Objednat
Stimulační program Maxík (celkem 15 lekcí)    250,- Kč lekce = 1 h min. pro 2 děti Objednat
Komplexní harmonogram rozvoje dítěte předškolního věku    980,- Kč 8 týdnů probíhá online Objednat


ŽÁCI a STUDENTI


Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba Trvání Poznámka
Základní konzultace pedagogická     480,- Kč 1 h min. 30 minut Objednat
Základní konzultace psychologická     600,- Kč 1 h min. 30 minut Objednat
Speciálně-pedagogické vyšetření 1 900,- Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Psychologické vyšetření 1 900,- Kč 2–2,5 h včetně zprávy Objednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 2 800,- Kč 3–3,5 h včetně zprávy Objednat
Vyšetření profesní orientace 2 800,- Kč 3,5–4 h včetně zprávy Objednat
Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků) smluvní cena dohodou Objednat
Vyšetření pro posouzení uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku 2 800,- Kč 4-4,5 h včetně zprávy Objednat
Posouzení přiznání podpůrných opatření ke vzdělávání pro žáka se specifickými vzdělávacími potřebami dle vyhlášky 27/2016 Sb.
(po uskutečněném vyšetření)
ZDARMA včetně konzultace se školou a doporučení Objednat
PŘÍPLATEK ZA VÍKEND A SVÁTEK 25%

Skupinové kurzy pro žáky ZŠ

Název kurzu Sazba Trvání Poznámka
Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti (počet lekcí: 12)    120,- Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace Objednat
Vrstevnická skupina – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 10)
vstupní pohovor 300 Kč/30 min
1 600,- Kč lekce = 1 h pro 6-8 dětí, včetně materiálů Objednat

Individuální péče pro školáky

Název terapie Sazba Trvání Poznámka
Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem    480,- Kč 1 h Objednat
Individuální vedení s psychologem    600,- Kč 1 h Objednat
Komplexní harmonogram rozvoje dítěte školního věku    980,- Kč 8 týdnů online kurz pro prvňáky a druháky Objednat
Doučování pro děti prvního stupně – konzultace    480,- Kč 1 h Objednat
Doučování pro děti prvního stupně    150,- Kč 1 h + počáteční konzultace 480,- Kč Objednat
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia – konzultace    480,- Kč 1 h Objednat
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia    150,- Kč 1 h + počáteční konzultace 480,- Kč Objednat


RODINY A RODIČE


Název Sazba Trvání Poznámka
Rodinná terapie    800,- Kč 1 h Objednat
Individuální konzultace k výchovným či vzdělávacím potížím    600,- Kč 1 h Objednat


ŠKOLY


Pro třídní kolektivy

Název Sazba Trvání Poznámka
Vrstevnické programy pro třídní kolektivy 9 800,- Kč 5 setkání po 90 min Objednat
Program vedou psychologové/terapeuti. Cena je včetně vypracování zakázky, závěrečné zprávy z programu, konzultace a spolupráce s TU a vedením školy, zajištění pomůcek v programu. Program má 5 lekcí po 90 minutách.

Semináře a workshopy pro školy a jiné organizace

Název Sazba Trvání Poznámka
Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat 5–7 500,- Kč 1/2 – 1 den Objednat
Zdravé vztahy ve třídě a jejich podpora 5–7 500,- Kč 1/2 – 1 den Objednat
Možné objednat semináře a workshopy na jiná témata.

Váš email (vyžadováno)

Chcete si objednat naše služby? Napište nám zprávu, stručně popište váš problém a připište telefonní číslo. Některý z našich pracovníků se s vámi co nejdříve spojí.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup