Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP

platnost od 1. 11. 2018 (ceny uvedeny včetně DPH)

sazba 1 – základní
sazba 2 – realizace vedoucími pracovníky
PŘEDŠKOLÁCI

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace    600 Kč    850 Kč 1 h účtováno každých 30 minut
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 3 100 Kč 3-3,5 h včetně zprávy
Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření 2 400 Kč 2–2,5 h včetně zprávy
Vyšetření školní zralosti 1 800 Kč 1,5–2 h včetně zprávy
Posouzení předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost) 2 400 Kč 2,5–3 h včetně zprávy
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 30%

Skupinové kurzy pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Přípravný kurz pro děti před nástupem
školní docházky
(počet lekcí: 12)
2 100 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem
školní docházky základní
(počet lekcí: 10)
2 200 Kč lekce = 45 min včetně materiálů, konzultace a publikace Grafomotorické dovednosti
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem
školní docházky pokračovací
(počet lekcí: 10)
1 900 Kč lekce = 45 min včetně materiálů a konzultace

Individuální péče pro předškoláky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem   600 Kč 1 hodina
Individuální vedení s psychologem   800 Kč 1 hodina


ŽÁCI a STUDENTI

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Odborná konzultace     600 Kč    850 Kč 1 h účtováno každých 30 minut
Speciálně-pedagogické vyšetření 2 400 Kč 2–2,5 h včetně zprávy
Psychologické vyšetření 2 400 Kč 2–2,5 h včetně zprávy
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření) 3 100 Kč 3–3,5 h včetně zprávy
Vyšetření profesní orientace 3 100 Kč 3,5–4 h včetně zprávy
Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků) smluvní cena dohodou
Vyšetření pro posouzení uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku 3 100 Kč 4-4,5 h včetně zprávy
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností) 30%

Skupinové kurzy pro žáky ZŠ

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti (počet lekcí: 10) 2 200 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace
Nácvik sociálních dovedností – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 10) 2 100 Kč lekce = 1 h pro 6-8 dětí, včetně materiálů a konzultace
Seberozvojový kurz pro dospívající žáky – řečové dovednosti, práce s trémou a sebeprezentace (počet lekcí: 10) 2 100 Kč lekce = 1 h včetně materiálů a konzultace

Individuální péče pro školáky

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem    600 Kč 1 h
Individuální vedení s psychologem    800 Kč 1 h
Doučování pro děti prvního stupně    350 Kč 1 h + počáteční konzultace
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia    600 Kč 1 h + počáteční konzultace


RODINY A RODIČE
Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Sazba 2 Trvání Poznámka
Rodinná terapie    800 Kč 1 h


ŠKOLY

Pro třídní kolektivy

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Trvání Poznámka
Vrstevnické programy pro třídní kolektivy 9 800 Kč 5 setkání po 90 min Program vedou psychologové/terapeuti. Cena je včetně vypracování zakázky, závěrečné zprávy z programu, konzultace a spolupráce s TU a vedením školy, zajištění pomůcek v programu.
Programy primární prevence 3 600 Kč 4 hodiny 4-hodinový blok se dvěma terapeuty, včetně materiálů

Semináře a workshopy pro školy a jiné organizace

Název konzultace/vyšetření Sazba 1 Trvání Poznámka
Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat 5–7 500 Kč 1/2 – 1 den
Zdravé vztahy ve třídě a jejich podpora 5–7 500 Kč 1/2 – 1 den
Diagnostika školní zralosti v MŠ 2 500 Kč 2-2,5 h
Tvorba portfolií pro 2-6 leté děti v MŠ 5 000 Kč 4 h
Semináře pro rodiče (např. „Školní připravenost“, „Vývoj řeči v předškolním věku“, „Příčiny nerovnoměrného vývoje“) 2 500 Kč 2-2,5 h
Možné objednat semináře a workshopy na jiná témata.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup