Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

Vzdělávací a diagnostické středisko STEP

platnost od 1. 11. 2019

sazba 1 – základní
sazba 2 – realizace vedoucími pracovníkyVyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Odborná konzultace   600 Kč   850 Kč1 húčtováno každých 30 minutObjednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření)3 700 Kč 3-3,5 hvčetně zprávyObjednat
Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření2 900 Kč 2–2,5 hvčetně zprávyObjednat
Vyšetření školní zralosti1 800 Kč 1,5–2 hvčetně zprávyObjednat
Posouzení předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost)2 900 Kč 2,5–3 hvčetně zprávyObjednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností)20%    


Skupinové kurzy pro předškoláky

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Přípravný kurz pro děti před nástupem
školní docházky
(počet lekcí: 12)
2 100 Kč lekce = 45 minvčetně materiálů a konzultaceObjednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem
školní docházky základní
(počet lekcí: 10)
2 200 Kč lekce = 45 minvčetně materiálů, konzultace a publikace Grafomotorické dovednostiObjednat
Grafomotorický kurz pro děti před nástupem
školní docházky pokračovací
(počet lekcí: 10)
1 900 Kč lekce = 45 minvčetně materiálů a konzultaceObjednat


Individuální péče pro předškoláky

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem  600 Kč 1 hodina300 Kč/30 minObjednat
Individuální vedení s psychologem  800 Kč 1 hodina400 Kč/30 minObjednat
 

Vyšetření a konzultace

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Odborná konzultace    600 Kč   850 Kč1 húčtováno každých 30 minutObjednat
Speciálně-pedagogické vyšetření2 900 Kč 2–2,5 hvčetně zprávyObjednat
Psychologické vyšetření2 900 Kč 2–2,5 hvčetně zprávyObjednat
Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření)3 700 Kč  včetně zprávyObjednat
Vyšetření profesní orientace3 700 Kč 3,5–4 hvčetně zprávyObjednat
Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků)smluvní cena dohodouObjednat
Vyšetření pro posouzení uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku3 700 Kč 4-4,5 hvčetně zprávyObjednat
PŘÍPLATEK URGENTNÍ, VÍKEND A SVÁTEK (dle možností)20%    


Skupinové kurzy pro žáky ZŠ

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických vývojových poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti (počet lekcí: 10)2 200 Kč lekce = 1 hvčetně materiálů a konzultaceObjednat
Nácvik sociálních dovedností – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 10)2 100 Kč lekce = 1 hpro 6-8 dětí, včetně materiálů a konzultaceObjednat
Seberozvojový kurz pro dospívající žáky – řečové dovednosti, práce s trémou a sebeprezentace (počet lekcí: 10)2 100 Kč lekce = 1 hvčetně materiálů a konzultaceObjednat


Individuální péče pro školáky

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem   600 Kč 1 hObjednat
Individuální vedení s psychologem   800 Kč 1 hObjednat
Doučování pro děti prvního stupně   350 Kč 1 h+ počáteční konzultaceObjednat
Příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia   600 Kč 1 h+ počáteční konzultaceObjednat
Název konzultace/vyšetřeníSazba 1Sazba 2TrváníPoznámka 
Rodinná terapie   800 Kč 1 hObjednat

 

Pro třídní kolektivy

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1TrváníPoznámka 
Vrstevnické programy pro třídní kolektivy9 800 Kč5 setkání po 90 minProgram vedou psychologové/terapeuti. Cena je včetně vypracování zakázky, závěrečné zprávy z programu, konzultace a spolupráce s TU a vedením školy, zajištění pomůcek v programu.Objednat
Programy primární prevence3 600 Kč4 hodiny4-hodinový blok se dvěma terapeuty, včetně materiálůObjednat


Semináře a workshopy pro školy a jiné organizace

Název konzultace/vyšetřeníSazba 1TrváníPoznámka 
Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat5–7 500 Kč1/2 – 1 denObjednat
Zdravé vztahy ve třídě a jejich podpora5–7 500 Kč1/2 – 1 denObjednat
Diagnostika školní zralosti v MŠ2 500 Kč2-2,5 hObjednat
Tvorba portfolií pro 2-6 leté děti v MŠ5 000 Kč4 hObjednat
Semináře pro rodiče (např. „Školní připravenost“, „Vývoj řeči v předškolním věku“, „Příčiny nerovnoměrného vývoje“)2 500 Kč2-2,5 hObjednat
Možné objednat semináře a workshopy na jiná témata.


Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup