Documents

TO DOWNLOAD

Request forms for Counselling Services

Below you can find request forms for counselling services at the Pedagogical-Psychological Counselling Centre and the Educational and Diagnostic Centre.

Questionnaires for parents and teachers

  • All the school or legal guardian of a child have to do is download the relevant questionnaire and fill it in (it can also be filled in on your PC by just clicking on the relevant options).

  • Please print out the questionnaire and have both the legal guardian of the child and the school sign it.

  • The school or parent can then send the questionnaire by mail to the address of PPP Step ahead of the planned evaluation or the parent can bring it with them to the evaluation.

    In exceptional circumstances (an issue needs to be resolved urgently, etc.) the evaluating psychologist can agree to let you fill in the questionnaire once you arrive.

Shipping is possible:

  1. data box – id: gjwndet

  2. electronically – mail: kancelar@ppporadna.cz

  3. in writing – address: Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o., Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno, Czech Republic

In exceptional cases (acute problem solving, etc.) it is possible to agree with the investigating psychologist to fill in the questionnaire only at the time of the examination.

Consent to personal data processing

Please only fill out the consent to personal data processing if you have been asked to do so by the evaluating psychologist (before class observations, preparation of documentation etc.). Otherwise the counselling centre staff member will fill in the consent after you arrive for the evaluation.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup