Kariérní centrum

Speciální kariérové a studijní poradenství na míru

Kariérové a studijní poradenství usnadňuje žákům a studentům rozhodování v životně důležitých situacích, podporuje sebepoznání a nasměruje je k dalšímu vzdělávání nebo kariérové volbě, která nejlépe odpovídá jejich schopnostem, dovednostem a představám.

Image6

Náš přístup lze nazvat celostním – nelze plánovat budoucnost, aniž bychom nevzali v potaz naši minulost a přítomnost. Není možné řešit vše jen „hlavou“ a ignorovat praktické zkušenosti, emoce, schopnost adaptace. Nezaměřujeme se jen na vzdělání a profesi. Cílem našeho programu je rovněž  rozvoj motivace klienta, hodnot, zájmů a rolí.

Image1

Rodiče si vyzvednou vypracovanou podrobnou písemnou zprávu nebo jim je zpráva z vyšetření zaslána poštou.

Pro rodiče i studenty je k dispozici krátký popis, k čemu metody slouží a jaké informace mohou očekávat.