Ke stažení

KE STAŽENÍ

Žádosti o poskytnutí poradenských služeb

Níže najdete žádosti o poskytnutí poradenských služeb v Pedagogicko-psychologické poradně a Vzdělávacím a diagnostickém středisku. 

Dotazníky pro rodiče a učitele

  • Škola nebo zákonný zástupce dítěte si stáhne příslušný dotazník a vyplní ho (lze vyplnit i na PC „zaklikáváním“ jednotlivých kolonek).

  • Vytištěný dotazník prosíme podepsat zákonným zástupcem dítěte a školou.

  • Škola nebo rodič zašle dotazník PPP STEP v předstihu před plánovaným vyšetřením nebo ho rodič přinese s sebou k vyšetření.

Odeslání je možné:         

  1. datovou schránkou – id: gjwndet        

  2. elektronicky – mail: kancelar@ppporadna.cz

  3. písemně – adresa: Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o., Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno

Ve výjimečných případech (akutní řešení potíží apod.) lze domluvit s vyšetřujícím psychologem vyplnění dotazníku až při příchodu k vyšetření.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplňujte pouze v případě, že jste o to byli předem požádáni vyšetřujícím psychologem (před pozorováním ve třídě, přepracováním podkladů apod.). V ostatních případech s vámi pracovník poradny vyplní souhlas při příchodu k vyšetření.

Směrnici o studentech vykonávajících praxi najdete zde.