Ke stažení

KE STAŽENÍ

Žádosti o poskytnutí poradenských služeb

Níže najdete žádosti o poskytnutí poradenských služeb v Pedagogicko-psychologické poradně a Vzdělávacím a diagnostickém středisku. 

Dotazníky pro rodiče a učitele

  • Škola nebo zákonný zástupce dítěte si stáhne příslušný dotazník a vyplní ho (lze vyplnit i na PC „zaklikáváním“ jednotlivých kolonek).

  • Vytištěný dotazník prosíme podepsat zákonným zástupcem dítěte a školou.

  • Škola nebo rodič zašle dotazník PPP STEP v předstihu před plánovaným vyšetřením nebo ho rodič přinese s sebou k vyšetření.

Odeslání je možné:         

  1. datovou schránkou – id: gjwndet        

  2. elektronicky – mail: kancelar@ppporadna.cz

  3. písemně – adresa: Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o., Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno

           Ve výjimečných případech (akutní řešení potíží apod.) lze domluvit s vyšetřujícím psychologem vyplnění dotazníku až při příchodu k vyšetření.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplňujte pouze v případě, že jste o to byli předem požádáni vyšetřujícím psychologem (před pozorováním ve třídě, přepracováním podkladů apod.). V ostatních případech s vámi pracovník poradny vyplní souhlas při příchodu k vyšetření.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup