Kurzy DVPP

KURZY DVPP

Aktuálně vypsané kurzy

Akreditovaný online specializovaný vzdělávací kurz podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti pedagogické diagnostiky se zaměřením na děti předškolního věku.

Časová dotace: 8 hodin
Termín: dva na sebe navazující bloky v pondělí 15. 3. 2021 9:00 – 13:00 a v úterý 16. 3. 2021 9:00 – 13:00
Cílová skupina: učitelé mateřských škol
Maximální počet účastníků: 25
Minimální počet účastníků: 15
Cena: 2 000 Kč/účastník

Anotace:
Vzdělávací program podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti pedagogické diagnostiky, a to se zaměřením zejména na věkovou kategorii 5-7 let. Budou představeny dostupné nástroje pro provádění pedagogické diagnostiky školní připravenosti v MŠ. Účastníci se prakticky seznámí s prováděním pedagogické diagnostiky pomocí nástroje iSophi včetně jeho digitální nadstavby, která diagnostický proces výrazně ulehčuje a činí ho pro učitele pohodlný a pro rodiče srozumitelný. Diagnostika bude provázána s ukázkami možností rozvoje oslabených oblastí u dětí, a to se zřetelem k přípravě na počáteční čtení, psaní a počítání. Vysvětlena bude také souvislost sledovaných oblastí (zejména matematických představ, sluchového a zrakového vnímání, časové a prostorové orientace, grafomotoriky a verbálního myšlení) s prevencí výukových obtíží v ZŠ.

Přednášející:
Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol. – odborný garant

Osvědčení:
Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení:
Přihlásit se můžete zde. Po přihlášení obdržíte pokyny ke vstupu na seminář.

Akreditovaný online specializovaný vzdělávací kurz podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti rozpoznávání a snížení rizik nerovnoměrného psychomotorického vývoje dětí předškolního věku.

Časová dotace: 8 hodin
Termín: dva na sebe navazující bloky v pondělí 22. 3. 2021 9:00 – 13:00 a v úterý 23. 3. 2021 9:00 – 13:00
Cílová skupina: učitelé mateřských škol
Maximální počet účastníků: 25
Minimální počet účastníků: 15
Cena: 2 000 Kč/účastník

Anotace:

Specializovaný vzdělávací kurz podporující pracovníky mateřských škol v oblasti rozpoznávání a snížení rizik nerovnoměrného psychomotorického vývoje dětí předškolního věku (zejména ve vztahu k dovednostem, jež jsou předpokladem pro základní vzdělávání a pro přiměřené začlenění ve vrstevnické skupině). Kurz obsahuje 8 základních modulů:

1. Nejčastější nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte předškolního věku
2. Opožděný vývoj komunikačních schopností a jeho rizika
3. Opoždění vývoje v oblasti motorických dovedností a jeho rizika
4. Celkově opožděný psychomotorický vývoj
5. Nápadnosti v oblasti sociální vyspělosti dítěte, rizikové faktory
6. Nevyvážený vývoj schopností – možné příčiny a rizika
7. Méně nápadná specifická oslabení
8. Diskuze nad konkrétními příklady nerovnoměrného vývoje

Přednášející:
Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol. – odborný garant

Osvědčení:
Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení:
Přihlásit se můžete zde. Po přihlášení obdržíte pokyny ke vstupu na seminář.