Pro rodiny

Rodinná terapie

Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.

Individuální konzultace k výchovným či vzdělávacím potížím

Výchovná či vzdělávací témata, poskytnutí informací k dané problematice, orientace v možnostech řešení, plánování dalších kroků v řešení potíží. Zlepšení situace dítěte i rodičů, lepší informovanost a možnost kompetentního rozhodování.

Nejčastější okruhy potíží dětí, s nimiž se na nás rodiče obracejí:

  • pomoc s častými problémy v dětství – úzkosti, depresivní stavy, zvládání hyperaktivity (ADHD), problémy ve školním kolektivu (šikana, pocity osamělosti, zbytečnosti), noční pomočování (enuréza)

  • potíže v komunikaci s vrstevníky, obtíže se začleňováním do vrstevnického kolektivu

  • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích

  • podpora komunikace v rodině i mezi jednotlivými členy

  • pomoc s depresivními a úzkostnými obtížemi (sebevražedné myšlenky)

  • pomoc s přejídáním či nechutenstvím (poruchy příjmu potravy)

  • zvládání psychosomatických obtíží

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup