Čtení bez bulení

Vydáváme novou knihu „Čtení bez bulení – Motivační čítanku pro začínající čtěnáře“.

Autorkou textů a ilustrací je Ing. Ivana Knetlová, odbornými recenzenty pak Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková.

Čtení bez bulení je sada čtenářských textů pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají delší slova. Tedy pro ty děti, jimž nedělá problém písmena rozpoznat, ale sluchově je spojit do slov. Stává se totiž poměrně často, že dítě původně nadšené svou novou schopností zacházet s písmeny má velkou touhu číst či psát příběhy, ale zůstane v téhle „mezifázi“ – dokáže přečíst krátká slova jako LES, KOS, DŮM, často i některá dvojslabičná slova, ale pouze ta s tzv. otevřenou slabikou (KOLO, JÁMA, PÍŠE). Je-li ve slově větší množství souhlásek (ČTVRTEK, ŠVESTKA), anebo pokud je slovo příliš dlouhé (KOLOBĚŽKA), syntéza slova se nedaří, dítě ho „neslyší“, čte ho po částech nebo zkomoleně. Potřebuje s těžšími slovy pomoci, v horším případě ho taková překážka od čtení může odradit.

Krátké příběhy v této sadě proto obsahují pouze slova, která jsou nejvýše dvojslabičná a neobsahují souhláskové shluky. Navíc slabiky s dvojhláskou AU či OU jsou barevně zvýrazněny, aby byl čtenář naveden k plynulému spojení slabiky. Většina dětí proto brzy zvládne číst texty samostatně – a o to nám šlo především. Čtení bez bulení není metodicky propracovaná čítanka, ale motivační knížka, která může napomoci pocitu, že prvotní čtení se daří.

Cena knihy je 195 Kč, má 48 stran, je brožovaná.

V případě Vašeho zájmu můžete motivační čítanku koupit přímo u nás, objednat na e-mailové adrese kniha@uceni-v-pohode.cz nebo na telefonu 602 590 000.

Zpět

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup