Cvičebnice STEP

Naše PPP STEP připravuje autorské cvičebnice pro předškoláky, kde se rodiče dozvědí, proč je určitá dovednost pro jejich předškoláka důležitá.

Cvičebnice STEP se zaměřuje na jednotlivé oblasti:

  1. Grafomotorika
  2. Pozornost
  3. Zrakové vnímání
  4. Sluchové vnímání
  5. Prostorové dovednosti
  6. Časová orientace
  7. Matematické dovednosti
  8. Myšlení a řeč

Zároveň v nich rodiče naleznou sadu pracovních listů, které potřebné dovednosti u dětí rozvíjí. Rodiče si mohou s dětmi sami vyzkoušet, na jaké úrovni dítě dovednost má. V případě potřeby lze potíže konzultovat u nás v poradně. Rádi Vám i dětem pomůžeme!

Jako první je pro Vás připravena cvičebnice na rozvoj grafomotorických dovedností. Za cenu 145,- Kč ji můžete zakoupit přímo u nás nebo objednat na čísle 602 590 000.

Zpět

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup