Jdu do školy

Kniha „Jdu do školy“ – pro úspěšnou přípravu na školní docházku

Co má dítě umět před nástupem do školy? Jak rozvíjet myšlení, řeč, sluchové vnímání či pozornost? Jak rozpoznat případné potíže a jak dítěti s přípravou efektivně pomoci?

Nová publikace „Jdu do školy“ se zaměřuje na tři hlavní oblasti – rozvoj předškoláka, podporu zdravých rodinných vztahů a pomoc rodičům a učitelům v MŠ, jak rozpoznat zda je dítě připraveno na úspěšný nástup do školy. Pracovní listy jsou připraveny tak, aby podporovaly aktivní spolupráci dítěte a rodičů a jejich vzájemnou komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována významu rodinných zvyků a rituálů či tématu ocenění a pochval. V knize se dozvíte, co děti vnímají jako trest, a proč zlobí. Rodiče jistě ocení praktické rady, jak lépe zvládat některé náročné výchovné situace.

Kniha obsahuje 100 pracovních listů, desítky hádanek a více než 250 úkolů. Stoupající obtížnost úkolů respektuje různé úrovně dovedností dětí. Autorka je ředitelkou naší pedagogicko-psychologické poradny.

Knihu můžete zakoupit přímo u nás za 250,- Kč nebo ve Vašem knihkupectví.

titulka2

Zpět

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup