Projekty

… je malý komiks o velkém tématu a může Vám posloužit k vysvětlení současné situace dětem i jako omalovánky nebo jednoduchá hra.

Verzi k tisku v PDF najdete na www.uceni-v-pohode.cz, a to zde.

 
Včasná podpora pro dobrý start ve škole 2019-2022

Předškolní příprava dětí má výrazný vliv na jejich následnou úspěšnost v dalším vzdělávacím procesu. Aby mohl pedagog v mateřské škole zvolit vhodné edukační aktivity, provádí pedagogickou diagnostiku (zakotveno v RVP PV). Projekt Včasná podpora pro dobrý start ve škole si klade za cíl ve spolupráci s mateřskými školami zjistit, jaké dopady má profesionální vedení pedagogické diagnostiky skrze odborně zpracované nástroje. Součástí projektu jsou také setkání pedagogů. Jejich cílem je zvyšování kompetencí učitelek a učitelů v MŠ.

Systém nástrojů pedagogické diagnostiky iSophi

Pedagogická diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v MŠ.  Nejen proto je její provádění výslovně vyžadováno v RVP pro předškolní vzdělávání. Vyšli jsme proto z potřeb paní učitelek a začali vytvářet diagnostické nástroje, které budou splňovat podmínku standardizace, budou mít tedy věkové normy, ale přitom budou snadno vyhodnotitelné, jednoduše použitelné a jejich výstupy srozumitelné i pro rodiče.

Nástroj iSophi usnadňuje pedagogickou diagnostiku školní zralosti. Při použití projde pedagog s dítětem sadu úkolů (cca během 30 minut). Vyhodnocení následně pomáhá se zacílením aktivit pro podpoření dítěte v oblastech, které má oslabené. Nástroj iSophi totiž můžeme využít pro diagnostiku školní zralosti i opakovaně během školního roku, například v září a potom třeba v březnu, před zápisy do školy. Digitální aplikace výsledky každého dítěte uchová a porovná výsledky obou testování.

Nyní už iSophi využívá kolem 300 mateřských škol v Čechách a na Moravě. Poradna STEP spolupracuje s několika českými univerzitami, rovněž se podílí na několika akademických výzkumech ověřujících možnosti využití nástroje iSophi jak v Čechách, tak i v zahraničí, jako například v Číně či Pákistánu.

Pokud se chcete dozvědět více informací, klikněte zde. 

iSophi rodičovská aplikace

Rodičovskou aplikaci jsme vytvořili s cílem podpoření spolupráce pedagogů a rodičů. Díky tomuto nástroji bude rodiči poskytnuto více informací i soubor tipů a návodů, jak efektivně a včas podporovat svého předškoláka.

V aplikaci rodič nejprve vyplní on-line dotazník. Následně dostane vyhodnocení a zpětnou vazbu, v jakých oblastech má dítě silné stránky a v jakých oblastech je potřeba ho podpořit (a to i s konkrétními návody) spolu s vysvětlením a důležitými informacemi týkajících se vývoje dětí. Rodiče tyto informace mohou sdílet i s učiteli, čímž posílí ještě všestrannější a efektivnější předškolní přípravu dítěte v souladu s přípravou ve školce.

Vzdělávací nástroj pro předškoláky iSophi SMART 

iSophi SMART je vzdělávací nástroj, zaměřený na rozvoj informatického myšlení v MŠ a oblastí souvisejících se STEM.

Smart je nástroj, který propojuje dřevěné stavebnice s aplikací na tabletu. Tímto unikátním spojením moderních technologií s tradičními prvky rozvíjí řadu oblastí předškoláka – zrakové vnímání, časovou orientaci, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení. Vzdělávací nástroj dále obsahuje řadu pracovních a diagnostických listů, které slouží k utvoření komplexnějšího portfolia předškoláka.

Portfoliové diagnostické listy

Pracovní listy jsou navrženy se stoupající náročností, dohromady je v portfoliu přibližně 80 listů. Rozvíjí řadu dovedností a jednotlivá portfolia jsou rozdělena dle věku. Na každém listu je v rohu semafor sloužící ke společnému zhodnocení, do jaké míry dítě úkol již správně zvládlo, čímž vedeme dítě i tréninku sebehodnocení.

E-learning

Natočili jsme ucelenou sadu patnácti časově nenáročných e-learningových videí s tématikou školní zralosti. Jednotlivá videa se týkají zrakového vnímání, sluchového vnímání, časové a prostorové orientace, matematických představ, dále řeči a myšlení a oblasti grafomotoriky.

Prostřednictvím e-learningu získáte ke každé z těchto oblastí ucelený přehled o tom, co konkrétně u dítěte pozorovat a v jaké míře by mělo mít danou oblast rozvinutou. Dozvíte se, jakými konkrétními postupy je možné jednotlivé oblasti rozvíjet a proč je to potřebné, jakým problémům by jinak dítě pravděpodobně čelilo po nástupu do školy.

Diagnostické archy pro MŠ

Záznamové archy, usnadňující průběžnou pedagogickou diagnostiku, vznikly v rámci dlouhodobé spolupráce s mateřskými školami, kterým tyto archy upravujeme dle individuálních potřeb a představ. Slouží k diagnostice dětí od tří do sedmi let. Byly vytvořeny i podobné diagnostické archy s přiměřenými kategoriemi pro sledování dětí dvouletých.

Diagnostické archy jsou stručné, přehledné, ale zároveň jsme do nich zahrnuli všechny důležité vývojové mezníky charakteristické pro danou vývojovou etapu. Pedagogové si mohou být jisti, že sledují nejdůležitější fáze vývoje a diagnostikují je efektivně.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup